quy chế dân chủ cơ sở

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ LĐTB&XH

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ LĐTB&XH

VTV.vn - Chiều 4/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ LĐTB&XH.