TV& VIDEO

quy chế dân chủ cơ sở

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.