TV& VIDEO

quỹ học bổng

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em ngư dân Bình Định

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em ngư dân Bình Định

VTV.vn - Tại Bình Định, 50 em học sinh được nhận học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính và 90 em nhận học bổng của Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".