TV& VIDEO

quyền của người tiêu dùng

Nhà nước có vai trò bảo vệ quyền của người tiêu dùng

Nhà nước có vai trò bảo vệ quyền của người tiêu dùng

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khi nói về quyền của người tiêu dùng.