TV& VIDEO

rau hữu cơ

Biến bất lợi thành lợi thế, Jodan trồng rau trên sa mạc

Biến bất lợi thành lợi thế, Jodan trồng rau trên sa mạc

VTV.vn - Chính phủ Jodan đã triển khai thí điểm dự án biến sa mạc thành những trang trại trồng rau.