rau muống

Chuyện của những mớ rau bẩn

Chuyện của những mớ rau bẩn

VTV.vn - Hiện nay vẫn tồn tại những mớ rau được trồng và tưới bằng nước bẩn và chúng đang hàng ngày được bán cho người tiêu dùng.