TV& VIDEO

rau VietGap

Khi "chứng nhận niềm tin" được chào bán công khai

Khi "chứng nhận niềm tin" được chào bán công khai

VTV.vn -Chứng nhận Vietgap - bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, là tiêu chuẩn nông sản cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, chứng nhận niềm tin này lại đang được chào bán công khai.