rau VietGap

Khi "chứng nhận niềm tin" được chào bán công khai

Khi "chứng nhận niềm tin" được chào bán công khai

VTV.vn -Chứng nhận Vietgap - bộ tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, là tiêu chuẩn nông sản cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, chứng nhận niềm tin này lại đang được chào bán công khai.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive