TV& VIDEO

rèn luyện sức khỏe

Rèn luyện sức khỏe với môn võ thuật Thái cực quyền

Rèn luyện sức khỏe với môn võ thuật Thái cực quyền

VTV.vn - Tại Đức, nhiều người dân đang lựa chọn một phương pháp rèn luyện sức khỏe nhẹ nhàng, khoan thai, đó chính Thái cực quyền – môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc.