rủi ro

Nhiều rủi ro khi mua bán nội tạng

Nhiều rủi ro khi mua bán nội tạng

VTV.vn - Tiếp tục câu chuyện về những đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia tại Việt Nam thì trong thị trường mua bán nội tạng này, người bệnh là người chịu nhiều rủi ro nhất.