TV& VIDEO

sắc lệnh

Điều tra vi phạm sở hữu trí tuệ đối với Trung Quốc: Nước cờ mới của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên?

Điều tra vi phạm sở hữu trí tuệ đối với Trung Quốc: Nước cờ mới của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên?

VTV.vn - Ra đời trong bối cảnh chương trình hạt nhân ở Triều Tiên diễn ra phức tạp, sắc lệnh mới của ông Donald Trump được cho là một bước đi mới của Mỹ đối với vấn đề an ninh này.