TV& VIDEO

sách giáo khoa in lậu

Sách giáo khoa giả sai lạc về kiến thức gây hậu quả khôn lường

Sách giáo khoa giả sai lạc về kiến thức gây hậu quả khôn lường

VTV.vn - Sách giáo khoa giả nhiều chỗ bị thay đổi nội dung, in sai khiến học sinh bị sai lạc về kiến thức, thông tin, gây thiệt hại cho Nhà nước, DN và người mua sách.