TV& VIDEO

sách kỷ lục Guinness

Những kỷ lục thế giới mới năm 2018

Những kỷ lục thế giới mới năm 2018

VTV.vn - Tiếp nối những thành công trước, sách kỷ lục Guinness Thế giới 2018 đã được phát hành tại 100 quốc gia, với hàng ngàn kỷ lục mới lục mới đầy thú vị.