TV& VIDEO

Sahara

Đắm thuyền ngoài khơi Libya, 40 người nhập cư thiệt mạng

Đắm thuyền ngoài khơi Libya, 40 người nhập cư thiệt mạng

Ít nhất 40 người thiệt mạng, 51 người khác đã được cứu sống sau khi một chiếc thuyền chở người nhập cư chủ yếu đến từ khu vực cận Sahara bị đắm ngoài khơi Tripoli, phía đông Libya.