TV& VIDEO

sản phẩm âm nhạc

Video ca nhạc “Chuyến xe vĩ cầm” chở âm nhạc, trao yêu thương

Video ca nhạc “Chuyến xe vĩ cầm” chở âm nhạc, trao yêu thương

VTV.vn - Sản phẩm âm nhạc “Chuyến xe vĩ cầm” được coi là “chuyến xe” chở âm nhạc, trao yêu thương, thông điệp mang âm nhạc kết nối con người .