TV& VIDEO

sản phẩm hữu cơ

Bạn đã hiểu gì về các chứng nhận hữu cơ?

Bạn đã hiểu gì về các chứng nhận hữu cơ?

VTV.vn - Cùng chương trình "Nói không với thực phẩm bẩn" nhận diện các chứng nhận hữu cơ trên bao bì các sản phẩm hữu cơ.