TV& VIDEO

sản phẩm nội địa

Người Hàn Quốc không còn mặn mà với sản phẩm nội địa

Người Hàn Quốc không còn mặn mà với sản phẩm nội địa

VTV.vn - Những năm gần đây, xu hướng sử dụng hàng nội địa không còn phổ biến tại Hàn Quốc.