TV& VIDEO

sản phẩm sạch

Miền Trung có thêm dòng sản phẩm gạo hữu cơ

Miền Trung có thêm dòng sản phẩm gạo hữu cơ

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị đã giới thiệu sản phẩm gạo hữu cơ mới bắt đầu cung cấp trên thị trường miền Trung.