TV& VIDEO

sản phẩm sạch

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản an toàn

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản an toàn

VTV.vn - Mô hình nuôi cá nước ngọt đảm bảo an toàn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang có những tiềm năng lớn, góp phần thay đổi phương thức nuôi truyền thống.