TV& VIDEO

sản xuất máy bay

Châu Á - Thái Bình Dương - Thị trường tiềm năng cho các nhà sản xuất máy bay

Châu Á - Thái Bình Dương - Thị trường tiềm năng cho các nhà sản xuất máy bay

VTV.vn - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường tiềm năng đối với các nhà sản xuất máy bay hiện nay.