TV& VIDEO

sản xuất muối

Khánh Hòa: Vướng mắc hỗ trợ diêm dân sản xuất muối kết tinh trên bạt

Khánh Hòa: Vướng mắc hỗ trợ diêm dân sản xuất muối kết tinh trên bạt

VTV.vn - Hiện tại, nhiều địa phương đưa ra chính sách hỗ trợ diêm dân sản xuất muối phủ bạt để nâng cả sản lượng, chất lượng muối. Thế nhưng, vẫn còn nhiều vướng mắc khi triển khai