TV& VIDEO

sản xuất thức ăn chăn nuôi

Ngành thức ăn chăn nuôi có nhiều lợi thế trong TPP

Ngành thức ăn chăn nuôi có nhiều lợi thế trong TPP

VTV.vn - Lý do bởi nhiều mặt hàng nguyên liệu thức ăn sẽ có mức thuế về 0%, trong khi Việt Nam nhập tới 70% lượng nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.