TV& VIDEO

sản xuất xanh

“Hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững”

“Hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững”

Sáng 7/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị “Hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững”.