TV& VIDEO

sắn

Nghệ An: 300 hecta sắn không ai mua

Nghệ An: 300 hecta sắn không ai mua

VTV.vn - Số sắn tồn đọng nằm ở các xã Thạch Ngàn, Mậu Đức... là những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, hộ trồng sắn hầu hết là hộ nghèo.