TV& VIDEO

SAP

Mới có 3/10 DN lớn nhất Việt Nam công bố ứng dụng ERP

Mới có 3/10 DN lớn nhất Việt Nam công bố ứng dụng ERP

 Mới chỉ có 3/10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã công bố triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) trong toàn doanh nghiệp.