TV& VIDEO

SCIC

Thoái vốn Nhà nước cao gấp 5,2 lần giá vốn

Thoái vốn Nhà nước cao gấp 5,2 lần giá vốn

VTV.vn - Năm vừa qua, SCIC đã bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp thu về hơn 16.000 tỷ đồng, bằng 5,2 lần so với giá vốn.