sinh con thứ 3

Gia tăng tình trạng sinh con thứ 3 ở miền núi

Gia tăng tình trạng sinh con thứ 3 ở miền núi

VTV.vn - Những năm gần đây, hiện tượng sinh con thứ 3 ở một số địa phương đã gia tăng đột biến.