TV& VIDEO

sinh viên nghèo vượt khó

Điểm hẹn sinh viên - Địa chỉ gắn kết sinh viên nghèo vượt khó

Điểm hẹn sinh viên - Địa chỉ gắn kết sinh viên nghèo vượt khó

VTV.vn - "Điểm hẹn sinh viên" là nơi các bạn sinh viên tới ăn trưa và hội họp cùng nhau.