TV& VIDEO

sổ bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia

Từ ngày 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 1/10 tới, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp mới đồng loạt thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân.