TV& VIDEO

sơ cấp cứu

Đà Nẵng thiết lập các khu điều trị độc lập phục vụ APEC

Đà Nẵng thiết lập các khu điều trị độc lập phục vụ APEC

VTV.vn - Các bệnh viện tại Đà Nẵng đã thiết lập một khu điều trị độc lập để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.