TV& VIDEO

sơ cấp cứu

Chấn chỉnh việc khám và xác nhận sức khỏe cho các lái xe

Chấn chỉnh việc khám và xác nhận sức khỏe cho các lái xe

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung đáng quan tâm trong kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2018 của Sở Y tế Hà Nội