TV& VIDEO

sở hữu súng đạn

Học sinh, sinh viên Mỹ biểu tình kêu gọi kiểm soát súng

Học sinh, sinh viên Mỹ biểu tình kêu gọi kiểm soát súng

VTV.vn - Ngày 21/2, hàng nghìn học sinh, sinh viên trên khắp nước Mỹ đã nghỉ học, xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ cải cách luật sở hữu súng đạn.