Sở Xây dựng Hà Nội

Dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp: Kém hiệu quả

Dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp: Kém hiệu quả

VTV.vn - "Kém hiệu quả" là từ khóa chính xác dành cho dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp của Hà Nội.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive