TV& VIDEO

Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý sử dụng chung cư

Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý sử dụng chung cư

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.