TV& VIDEO

sở y tế hà nội

Gói dịch vụ y tế cơ bản tăng cường năng lực cho trạm y tế

Gói dịch vụ y tế cơ bản tăng cường năng lực cho trạm y tế

VTV.vn - Sáng 7/11, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai những quy định mới về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.