Sông Dương Tử

Trung Quốc khôi phục tuyến kênh đào 2200 năm tuổi

Trung Quốc khôi phục tuyến kênh đào 2200 năm tuổi

VTV.vn - Một tuyến kênh đào có tuổi đời lên đến 22 thế kỷ vừa được khôi phục hoạt động tại Quảng Tây, Trung Quốc.