sống lưu vong

Đảng đối lập ở Campuchia bầu Chủ tịch mới

Đảng đối lập ở Campuchia bầu Chủ tịch mới

VTV.vn - Đảng Cứu quốc đối lập ở Campuchia hôm nay (2/3) đã tiến hành tổ chức Đại hội để bầu Chủ tịch và ban lãnh đạo mới sau khi ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch của đảng này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive