TV& VIDEO

sống lưu vong

Đảng đối lập ở Campuchia bầu Chủ tịch mới

Đảng đối lập ở Campuchia bầu Chủ tịch mới

VTV.vn - Đảng Cứu quốc đối lập ở Campuchia hôm nay (2/3) đã tiến hành tổ chức Đại hội để bầu Chủ tịch và ban lãnh đạo mới sau khi ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch của đảng này.