TV& VIDEO

sông Thu Bồn

Nước mắt vùng lũ Quảng Nam

Nước mắt vùng lũ Quảng Nam

VTV.vn - Cơn lũ đi qua, những gì còn lại của người dân các xã vùng B, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là nước mắt. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khốn khó lại càng cơ cực hơn.