TV& VIDEO

sự cố điện

Nhiều địa phương tại Phú Yên và Khánh Hòa đã có điện trở lại

Nhiều địa phương tại Phú Yên và Khánh Hòa đã có điện trở lại

VTV.vn - Hôm nay (7/11), nhiều địa phương tại hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã có điện trở lại.