TV& VIDEO

sử dụng chất cấm

Sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù tới 20 năm

Sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù tới 20 năm

VTV.vn - Từ đầu năm nay, những tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt tù từ 1 - 20 năm.