TV& VIDEO

sử dụng Internet

Nhiều rào cản phát triển du lịch trực tuyến tại Việt Nam

Nhiều rào cản phát triển du lịch trực tuyến tại Việt Nam

VTV.vn - OTA - Online Travel Agency - được gọi là một đại lý du lịch trực tuyến nhưng nhiều đơn vị Việt Nam vẫn đang gặp rào cản để bắt kịp xu thế.