TV& VIDEO

suy gan

Gian nan hành trình tìm người hiến tạng

Gian nan hành trình tìm người hiến tạng

VTV.vn - Kỹ thuật ghép mô tạng ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là sự khan hiếm nguồn tạng ở Việt Nam.