TV& VIDEO

Tác phẩm văn học

Ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng Mười Nga

Ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng Mười Nga

VTV.vn - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử với tư cách đột phá, mở đường và dẫn đường, là một thành tựu to lớn trong tiến trình của lịch sử nhân loại.