tái cơ cấu doanh nghiệp

2018 - Năm quan trọng của quá trình tái cơ cấu DNNN

2018 - Năm quan trọng của quá trình tái cơ cấu DNNN

VTV.vn - 2018 được coi là năm quan trọng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.