TV& VIDEO

tái cơ cấu doanh nghiệp

SCIC tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp

SCIC tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp

VTV.vn - Bằng cách tái cơ cấu, trong 10 năm qua, SCIC đã thực hiện thoái hết vốn tại 90% số DN được giao, thu về 27.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với giá trị vốn gốc.