tái cơ cấu nền kinh tế

Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam: Cơ hội lớn, thách thức lớn

Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam: Cơ hội lớn, thách thức lớn

VTV.vn - Đây là nhận định của các chuyên gia trong cuộc tọa đàm có chủ đề "Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam".