TV& VIDEO

tái cơ cấu nông nghiệp

Muốn tái cơ cấu nông nghiệp cần phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Muốn tái cơ cấu nông nghiệp cần phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

VTV.vn - Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.