tái hiện lịch sử

VTV phát sóng phim tài liệu quý về chiến tranh Việt Nam

VTV phát sóng phim tài liệu quý về chiến tranh Việt Nam

VTV.vn - Đúng dịp kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng phim tài liệu "Việt Nam: Cuộc trường chinh tới hoà bình".