TV& VIDEO

tâm bão

Bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

VTV.vn - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 16 (bão Tembin) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm.