TV& VIDEO

tấn công bằng xe tải tại Nice

Pháp sẽ tăng đội vệ binh quốc gia lên 84.000 người

Pháp sẽ tăng đội vệ binh quốc gia lên 84.000 người

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazeneuve cho biết, đội vệ binh quốc gia của nước này sẽ được tăng cường lên 84.000 người vào năm 2019.