TV& VIDEO

tấn công khủng bố ở Paris

Đối tượng tấn công nhà thờ Đức Bà đã bị cực đoan hóa

Đối tượng tấn công nhà thờ Đức Bà đã bị cực đoan hóa

VTV.vn - Cảnh sát Pháp cho biết, đối tượng người Algeria tấn công cảnh sát bằng búa bên ngoài nhà thờ Đức Bà ở Paris là người mới bị cực đoan hóa và đã thề trung thành với IS.