tăng lương tối thiểu vùng

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

VTV.vn - 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng, quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực.