TV& VIDEO

tăng thuế nhập khẩu

Đức cảnh báo kiện Mỹ ra tòa vì chính sách tăng thuế nhập khẩu

Đức cảnh báo kiện Mỹ ra tòa vì chính sách tăng thuế nhập khẩu

VTV.vn - Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo nước này có thể kiện Mỹ ra tòa nếu Washington thực sự theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu.