tạo việc làm

Hơn 1 triệu lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

Hơn 1 triệu lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 23.800 tỷ đồng, với khoảng 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive