TV& VIDEO

tạo việc làm

Hơn 1 triệu lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

Hơn 1 triệu lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 23.800 tỷ đồng, với khoảng 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn.