TV& VIDEO

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững

VTV.vn - Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.