TV& VIDEO

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Viettel hỗ trợ đào tạo kiến thức an toàn thông tin cho ngành giáo dục

Viettel hỗ trợ đào tạo kiến thức an toàn thông tin cho ngành giáo dục

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên một lớp học bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin được tổ chức cho cán bộ ngành giáo dục trên quy mô toàn quốc.